Käytämme Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä™ kaikissa muuttoautoissamme

Muutto on usein jännittävä ja merkittävä tapahtuma ihmisen elämässä. Se merkitsee uuden luvun alkua, uusia mahdollisuuksia ja uusia kokemuksia. Mutta samalla se on myös prosessi, joka voi olla ympäristölle haitallinen. Ympäristölle aiheutuvia haittoja minimoidaksemme käytämme kaikissa muuttoautoissamme Neste MY Uusiutuva Diesel™ polttoainetta.

Mikä on Neste MY diesel?

Neste MY diesel on uusiutuva diesel, joka on valmistettu täysin uusiutuvista raaka-aineista. Se on kehitetty vähentämään liikenteen ilmastovaikutuksia.

Kuinka paljon Neste My diesel vähentää saasteita?

Neste My diesel voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 75-95% polttoaineen koko elinkaaren aikana verrattuna fossiiliseen dieseliin. Tämä tarkoittaa, että jokainen litra Neste My dieseliä, jota käytämme muuttoautoissamme, auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Lisäksi Neste My diesel tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun liikenteen paikallisten päästöjen vähentämiseksi ja kaupunkiympäristöjen ilmanlaadun parantamiseksi. Tieteellisissä tutkimuksissa ja kenttäkokeissa on osoitettu, että 100-prosenttisen Neste My uusiutuvan dieselin käyttö tarjoaa seuraavia hyötyjä suhteessa perinteiseen rikittömään dieseliin:

  • 33 % pienemmät pienhiukkaspäästöt
  • 9 % vähemmän typen oksideja (NOx)
  • 30 % vähemmän hiilivetyjä (HC)
  • 24 % pienemmät hiilimonoksidipäästöt (CO)

Valitsimme Neste My dieselin, koska haluamme olla osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjumisessa. Jokainen muutto, jonka teemme Neste My dieselillä, on askel kohti puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Lopuksi, haluamme kiittää asiakkaitamme, jotka ovat valinneet meidät muuttopalveluksi. Teidän ansiostanne voimme jatkaa ympäristöystävällisten ratkaisujen toteuttamista ja tehdä muutosta, joka todella merkitsee. Yhdessä voimme tehdä muutosta parempaan suuntaan.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä.